Professorit: IPCC:n Ilmastohysteria on uskonto ilman loogisuutta

Professorit Pertti Sarkomaa (Lämpö- ja virtaustekniikan ja polttotekniikan professori) ja Seppo Ruottu (Teknillisen termodynamiikan emeritus professori) lähestyvät Maaseutumediaa ja lähettivät ajatuksia IPCC:n raportista, IPCC:n ilmastohysteriasta. Heidän mielestään IPCC:n ilmastomuutosennusteet perustuvat täysin virheellisiin laskelmiin. IPCC:n laskelmat perustuvat ilmastomalleihin IPCC:n seurantaraporttien laskelmat perustuvat ilmastomalleihin, joissa käytetään heuristisia parametreja kuten säteilypakote, pilvipalaute ja ilmastoherkkyys, joilla ei ole fysikaalista vastinetta eikä objektiivisesti oikeaa arvoa, ja joita virtaus- ja lämpödynamiikan eksaktit lait eivät tunne, tarvitse eikä salli. Mainittujen heurististen suureitten käyttö ilmastomalleissa on sinällään fataali virhe ja osoittaa, että niiden käyttäjät eivät ymmärrä virtaus- ja lämpödynamiikkaa. Meteorologinen tiedeyhteisö tunnustaa, että kymmenien vuosien tutkimuksista huolimatta pilvipalautteen etumerkistäkään ei ole varmuutta. Jokainen tervejärkinen ymmärtää, että jos matemaattisen mallin keskeisen parametrin etumerkkiäkään ei tunneta, mallin tuottamat tulokset ovat vääriä. Koska pilvipalaute on heuristinen suure, jolla ei ole fysikaalista vastinetta, sillä ei ole olemassa objektiivisesti oikeaa arvoa, joka voitaisiin määrittää. Pilvipalautteen vuosikymmeniä jatkunut tutkimus on nykytieteen käsittämättömin kömmähdys. Pilvipalautteen vuosikymmeniä jatkunut tutkimus on nykytieteen käsittämättömin kömmähdys. IPCC:n hyväksymissä laskelmissa on käytetty positiivisia pilvipalautteen arvoja niin, että hiilidioksidipitoisuuden porrasmainen suureneminen 300 ppm:stä 600 ppm:ään, jollaista ei todellisuudessa voi tapahtua, suurentaisi laskelmien tuottamaa alailmakehän globaalia tasapainokeskilämpötilaa 2-5 ℃. Mainittua lämpötilan muutosta meteorologit kutsuvat ilmastoherkkyydeksi. IPCC:n hyväksymien laskelmien positiivisilla pilvipalautteilla ilmastoherkkyys on kahdesta viiteen kertainen … Jatka artikkelin Professorit: IPCC:n Ilmastohysteria on uskonto ilman loogisuutta lukemista