Nykyään käytettävissä olevilla rekoilla kuljetetaan keskimäärin 140–150 megawattia jyrsinturvetta per rekkakuorma. Nykykuorman koko on noin 50 tonnia. Turvetuottajille maksetaan turvekuorman megawattien mukaan, ei kuorman painon tai kuutioiden mukaan.
Artikkelissa rekkakuormaa verrattiin yhden tunnin aikana tuulivoiman tuottamaan energiasisältöön.
Kommenttipuheenvuoron kirjoittajan määritelmä 70,5 rekkakuormaa perustui vanhentuneeseen kuormakokotietoon ja tuulivoiman yhden vuorokauden aikana syntyneeseen energiaan. Kun 70,5 rekkakuormaa jaetaan 24 tunnilla, saadaan 2,9 rekkakuormaa.
Huom! Letonsaaren laskelmissa on käytetty yli 12 vuotta vanhaa tietoa rekkakuorman koosta, joten alkuperäisessä Maaseutumedian artikkelissa oleva laskelma vastaa tämän päivän rekkakuormien suuruusluokkaa – ja verrattuna koko Suomen yhden tunnin tuulivoiman tuottoon ko. ajankohtana.
Sanna Marinin hallitusohjelman ”Hiilineutraali Suomi 2035” -tavoite vaatii noin 3 miljardin euron investoinnit kantaverkkoon, koska sähkön siirtotarve pohjoisesta Suomesta etelään kasvaa merkittävästi. Tätä investointia eivät loppupeleissä maksa tuulivoimayhtiöt, vaan kuluttajat kallistuneilla sähkönsiirtomaksuilla.